De samenwerkende FoodValley gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) gaan een regionale energievisie opstellen. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er veel energie bespaard en duurzaam opgewerkt moet gaan worden. Maar waar moeten de prioriteiten liggen? Om uw mening te horen is een korte vragenlijst opgesteld.

Deze enquête is inmiddels gesloten. De antwoorden worden gebruikt om de regionale energievisie verder uit te werken.
Wilt u meer weten over de regionale energievisie? Neem dan contact op met uw gemeente.
 
In welke sector/branche bent u actief? *


 
Hoe belangrijk vindt u het dat we nu aan de slag gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking? *

1 ster is niet belangrijk, 5 sterren is heel belangrijk

 
Hoe actief werkt uw bedrijf/organisatie aan verduurzaming?

Toelichting: denk bijvoorbeeld aan isolatie van huisvesting, stimuleren van duurzaam transport (elektrisch rijden, openbaar vervoer, fiets), inkoop groene energie, opwekking duurzame energie d.m.v. zonnepanelen en/of warmtepomp etc. *

1 ster is niet actief, 5 sterren is heel actief

 
Licht uw keuze toe.

 
Ziet u kansen voor samenwerking met andere bedrijven/organisaties in de regio en/of in uw directe omgeving om aan de slag te gaan met verdere verduurzaming? *

     
 
Welke? *

 
Met een regionale energievisie willen gemeenten inzichtelijk maken welke regionale acties, ofwel routes, nodig zijn om in 2050 energieneutraal te worden. De regionale energievisie richt zich op regionale kansen en uitdagingen en is nadrukkelijk een aanvulling op lokale (gemeentelijke) plannen.

Wat moeten de gemeenten op regionaal niveau samen doen om de regio FoodValley in 2050 energieneutraal te krijgen? *


 
Welke rol wilt u spelen om een energie neutrale regio te realiseren? *

Bijvoorbeeld: zelf actief samenwerking zoeken met andere bedrijven, meedenken en/of mee investeren bij verduurzamingsprojecten, ambassadeur worden voor een energieneutrale regio, bijeenkomsten organiseren, andere bedrijven/organisaties vertellen over uw ambities en gerealiseerde stappen in verduurzaming, etc.
 
Mogen we u benaderen voor een verdere toelichting of eventueel aanvullende vragen? *

     
 
Om u te kunnen benaderen vragen we enkele contactgegevens. We gebruiken uw contactgegevens alleen om u te benaderen voor de regionale energievisie.

 
Naam: *

 
Bedrijf/organisatie: *

Dank u wel voor uw reactie!

De regio FoodValley gebruikt uw antwoorden om de komende maanden de regionale energievisie verder uit te werken. Zodra de energievisie gereed is, organiseren de FoodValley gemeenten een klimaattop. Hier zal de visie gepresenteerd worden en willen we met u en andere regionale partners de volgende stap zetten in het realiseren van een energieneutrale regio.

Heeft u aangegeven dat we contact met u mogen opnemen, dan ontvangt u binnenkort een bericht van ons.

Heeft u vragen over deze enquête en/of de regionale energievisie, stuur dan een e-mail naar harm.luisman@wing.nl. Heeft u vragen over de duurzaamheidsplannen in uw eigen gemeente, neem dan rechtstreeks contact op met uw eigen gemeente.